Поверителността на Вашите данни е важна за нас и затова искаме да Ви информираме за правата Ви съгласно Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) в сила от 25.05.2018 и употребата на „бисквитки“ от нашата страница. Научете повече Съгласен съм
  • ПОДРЕЖДАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИ
  • ХАРТИЕНИ ИЗДЕЛИЯ
  • ПИСАНЕ, ЧЕРТАНЕ, КОРИГИРАНЕ
  • ОФИС АКСЕСОАРИ
  • ЛЕПЕНЕ, РЯЗАНЕ, ОПАКОВАНЕ
  • ПРЕЗЕНТАЦИЯ, ОТПЕЧАТВАНЕ
  • ОФИС ТЕХНИКА, КОНСУМАТИВИ
  • МЕБЕЛИ
  • ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ

За личен състав, ТРЗ

За личен състав, ТРЗ
Кат.№ Артикул Опаковка Цена
с ДДС
070118 Заповед за командировка с финансов отчет А5 1 0.82 лв.
1-665 Заявление за пенсиониране, обр.УП-1, 50л., А3 1 1.74 лв.
1-666 Удост.за трудово възнагр., обр.УП-2, 50л., А3 1 1.74 лв.
070256 Удост.за трудов стаж, обр.УП-3, 100л., А4 блок 1 1.60 лв.
070199 Трудова книжка 1 3.96 лв.
070348 Присъствена книжка, B6, 20 л.. 1 0.59 лв.
070606 Книга за отчитане на извънредния труд, А4 1 3.78 лв.
070484 Книга за отчитане удължаването на раб.време, А4 1 0.82 лв.
070288 Дневник за издаване на труд.книжки, А4, 50 л., тв.кор. 1 3.28 лв.
070762 Регистър на трудовите договори, А4, 50 л. 1 1.28 лв.
070167 Молба за отпуск, 100л., А6, в-к 1 0.38 лв.
070479 Молба за отпуск, 100л., А6, хим. 1 0.89 лв.
070113 Граждански договор 1 1.56 лв.
070384 Граждански договор, хим. 1 4.20 лв.
070661 Дневник за извършен инструктаж и обучение на персонала, м.п. 1 1.28 лв.
070443 Заповед за командировка по ЗДС 1 2.74 лв.
070120 Заповед за отпуск, В6, в-к 1 0.38 лв.
070359 Присъствена книга, 100 л., тв.к. 1 3.78 лв.
070731 Придружително писмо - приложение 8, чл.11, ал.1 1 4.33 лв.
070729 Регистър за представени документи до ДОО и НОИ 1 5.88 лв.
070771 Регистър на прекратени трудови договори 1 1.28 лв.
070195 Таблица 76, г.ф. 1 2.50 лв.
070196 Таблица 76, м.ф. 1 1.43 лв.
070198 Трудов договор 1 1.57 лв.
070223 УП 2 на лист 1 0.06 лв.

Деловодство

Деловодство
Кат.№ Артикул Опаковка Цена
с ДДС
071819 Книга за етажна собственост 1 5.00 лв.
070738 Дневник ЕДСД А4 тв.подвързия 1 5.00 лв.
070112 Дневник ЕДСД В4 тв. подвързия 100 л. 1 8.64 лв.

Медицински, соц., ЗО

Медицински, соц., ЗО
Кат.№ Артикул Опаковка Цена
с ДДС
070215 Лична здравна книжка, А7, 8л., офсет 1 0.17 лв.
070125 Здравна карта за дете, А5, 16л. 1 0.59 лв.
070214 Лична амбулаторна карта 1 0.78 лв.
070220 Медицинско свидетелство за шофьор, 100л., офсет. 1 2.64 лв.
070158 Медицинско свидетелство за работа, 100 л., в-к 1 0.94 лв.
070162 Медицинско свид.за шофьор, А5 блок, 100 л., в-к 1 0.82 лв.
070355 Медицинска бележка, А6 блок, 100 л., в-к 1 0.42 лв.
070351 Лична здравно-профилактична карта 1 0.25 лв.
070341 Амбулаторна книга, м.п. 1 2.44 лв.
070701 Дневник за изпълнените рецепти 1 3.78 лв.
070776 Доп.лист към история на заболяването 1 1.45 лв.
070310 Изследване кръв-морфологично/цитологично 1 0.53 лв.
070309 Изследване урина 1 0.42 лв.
070352 Имунизационен паспорт 1 0.19 лв.
070312 Искане за образно изследване 1 0.82 лв.
070597 Искане за паразитологично изследване 1 0.47 лв.
070782 Искане за хистологично изследване 1 0.73 лв.
070778 История на заболяването-неврологично 1 0.22 лв.
070779 История на новороденото 1 0.14 лв.
070542 Карта за дисп.наблюдение брем.и родилка 1 0.13 лв.
070231 Карта за оценка на физ.годност на водач 1 0.54 лв.
070599 Картон за бременна и родилка 1 0.16 лв.
070324 Книга за имунизациите, м.к. 1 2.44 лв.
070761 Книга за контакти с остро зар.болни 1 2.21 лв.
075038 Книга за приетите болни в болница, тв.к. 1 3.78 лв.
070315 Книга за регистриране заразни заб., м.п. 1 2.04 лв.
070160 Медицинско за брак 1 0.82 лв.
070294 Медицинско направление 1 0.82 лв.
070795 Рецепти за очила, 1/3А4 1 0.50 лв.
070792 ЕКГ хартия 1 10.00 лв.
070398 Книга за рентгеново изследване 1 2.44 лв.
070343 Книга за решенията на ЛКК тв.п. 1 5.52 лв.

Безопасност, хигиена, ППО

Безопасност, хигиена, ППО
Кат.№ Артикул Опаковка Цена
с ДДС
070234 Книга за начален инструктаж, А4, 50л. 1 1.45 лв.
070233 Книга за периодичен инструктаж, А4, 50л. 1 1.45 лв.
070235 Книга за ежедневен инструктаж, А5, 50л. 1 0.86 лв.
070326 Книга за регистриране на трудови злополуки 1 3.78 лв.
1-59 Комплект за рекламации-регистър и акт, А4, 50 л. 1 5.00 лв.
070392 Ревизионна книга тв.подвързия 1 3.84 лв.
070737 Дневник за постъпилите ръководни заповеди 50л. 1 1.28 лв.
070572 Заповедна книга за строителството мека подвързия 1 1.28 лв.
070658 Книга за издаване на болничен лист тв.к 1 4.06 лв.
070182 Санитарен журнал 1 1.09 лв.
070655 Дневник за лична хигиена на персонала, А4, 50 л. 1 1.28 лв.
070657 Дневник за отч.температурата на хладилните помещения м.п. 1 1.28 лв.
070656 Дневник за хигиенно състояние на обекта 1 1.28 лв.
070653 Дневник за контрол на хранителни продукти, А4, 50 л. 1 1.28 лв.
1-60 Книга за препоръки, похвали и оплаквания, А4, 50 л.. 1 6.00 лв.
1-25. Ревизионна книга за СПО, А4, 80 л. 1 5.68 лв.
070654 Дневник за бракуване на хранителни продукти 1 1.28 лв.
070660 Дневник за проведени ДДД мероприятия, м.п. 1 1.28 лв.
070204 Дневник за регистриране на предп.технически прегледи 1 3.78 лв.
070227 Отчетна книга за оползотворяване 1 5.40 лв.

Финансови- каса и банка

Финансови- каса и банка
Кат.№ Артикул Опаковка Цена
с ДДС
070170 Приходен касов ордер А5, 100л. 1 1.03 лв.
070173 Разходен касов ордер, 2/3А5, 100л. 1 0.62 лв.
070101 Авансов отчет, А5, 100л. 1 0.82 лв.
070132 Касова бележка, хим., А6, 100л. 1 0.90 лв.
070289 Вносна бележка, хим., А6, 50л. 1 1.00 лв.
070109 Нареждане разписка, хим. 1 1.00 лв.
070504 Преводно нареждане за кредитен превод 1 1.50 лв.
070506 Прев.н-не/вносна б-ка за пл.от/към бюджета 1 1.50 лв.
070171 Приходен касов ордер с квитанция, хим., 2/3А5, 100 л. 1 1.81 лв.
070174 Разходен касов ордер, хим., 2/3А5, 100 л. 1 1.57 лв.
070131 Касова бележка 1 0.36 лв.
070134 Сторно-касова бележка А5 хим. 1 2.10 лв.
070181 Разписка за наем , 2/3А6, 100 л. 1 0.38 лв.
070218 Отчет за дневните продажби, 2/3А4, в-к 1 1.12 лв.
070757 Касова книга за касов апарат 185 л.тв.п. 1 8.06 лв.
070400 Касова книга за касов апарат 185 л. 1 5.45 лв.
070136 Касова книга приход/разход А4, тв.к. 1 3.78 лв.
070140 Касова книга приход/разход А4, хим., тв.к. 1 6.30 лв.
070208 Касова книга за валута 1 2.44 лв.
070141 Квитанционна книга, в-к, мека подвързия 1 1.51 лв.
070678 Квитанционна книга, хим., мека подвързия 1 2.90 лв.
070687 Бюджетно платежно нареждане за лазерен принтер, 100 л., офсет 1 8.70 лв.
070686 Бюджетно платежно нареждане/безконечно 1 10.78 лв.
070686 Бюджетно платежно нареждане/безконечно 1 10.78 лв.
070533 Искане за откриване на банкова сметка 1 4.26 лв.
070106 Платежно нареждане, хим. 1 1.00 лв.
070507 Преводно нареждане/вн.б-ка пл.от/към бюджета, А4 1 4.51 лв.
070684 Преводно нареждане/вносна бележка/безконечно 1 9.35 лв.
070486 Преводно нареждане, 1/2А4, хим. 1 3.53 лв.
070505 Преводно нареждане директен дебит 1 1.18 лв.
070683 Преводно нареждане за кредитен превод/безконечно 1 9.76 лв.
070683 Преводно нареждане за кредитен превод/безконечно 1 9.76 лв.
070556 Пълномощно за получаване на суми в брой, офсет 1 2.52 лв.
070303 Сметка за изплащане на суми по граждански договори, хим. 1 4.20 лв.
070165 Мемориален ордер ср.ф. 2/3 А4 вeстник 1 1.11 лв.
040676 Касова книга за касов апарат 1/2 А4, м.к. 185 л. 1 5.76 лв.

МДА и мат. запаси

МДА и мат. запаси
Кат.№ Артикул Опаковка Цена
с ДДС
070285 Искане за отпускане на материални ценности, 1 ред, хим. 1 1.50 лв.
070568 Искане за отпускане на материални ценности, 3 реда, А5, в-к 1 0.82 лв.
070128 Искане за отпускане на материални ценности, 7 реда, 2/3А4, в-к 1 1.12 лв.
070129 Искане за отпускане на материални ценности, 7 реда, 2/3А4, хим. 1 2.75 лв.
070127 Искане за отпускане на материални ценности, 15 реда, А4, в-к 1 1.12 лв.
070314 Искане за отпускане на материални ценности, 15 реда, А4, хим. 1 4.20 лв.
070629 Складова разписка, А5, хим. 1 2.10 лв.
070188 Складова разписка, 7 реда, 2/3А4, хим. 1 3.30 лв.
070425 Складова разписка, 13 реда, А4, хим. 1 4.20 лв.
070236 Инвентарна книга, м.ф.,мека подвързия 1 0.86 лв.

Производство, експлоатация

Производство, експлоатация
Кат.№ Артикул Опаковка Цена
с ДДС
070202 Фактура, 10 реда, А5, хим. 1 2.10 лв.
070759 ЧМР 1 5.82 лв.
070185 Сервитьорска сметка, А6, в-к 1 0.48 лв.
070560 Сервитьорска сметка, хим. 1 0.90 лв.
070191 Стокова разписка, 7 реда, 2/3А4, в-к 1 1.12 лв.
070339 Стокова разписка, 7 реда, 2/3А4, хим. 1 3.30 лв.
070190 Стокова разписка, 15 реда, А4, в-к 1 1.92 лв.
070295 Стокова разписка, 15 реда, А4, хим. 1 4.56 лв.
070621 Стокова разписка, А5, хим. 1 2.34 лв.
070379 Експедиционна бележка, 2/3А4, в-к 1 1.06 лв.
070733 Експедиционна бележка, 2/3А4, хим. 1 2.75 лв.
070743 Инвойс-фактура 1 5.38 лв.
070662 Дневник за извършено калибриране на техн.оборудване 1 1.22 лв.
070502 Дневник на бетоновите работи, А4, м.п. 1 1.28 лв.
070419 Кантарна бележка, А5, в-к 1 0.82 лв.
070755 Отчетна книга за третиране на отпадъци 1 3.78 лв.
070247 Отчетна книга за депа за отпадъци 1 5.26 лв.
070228 Отчетна книга за образ.произв.отпадъци 1 5.26 лв.
070237 Отчетна книга за събиране и транспортиране на отпадъци 1 5.26 лв.
070251 Отчетна книга за черни и цветни метали 1 5.26 лв.

Транспортна дейност

Транспортна дейност
Кат.№ Артикул Опаковка Цена
с ДДС
070745 Товарителница, с номерация, А5, хим. 1 3.54 лв.
070535 Пътна книжка, месечна, А5, 20 л., в-к 1 0.64 лв.
070124 Пътна книжка за таксиметров превоз 1 0.84 лв.
070179 Пътен лист с номерация, 2/3А4, в-к 1 1.43 лв.
070260 Пътен лист за международен превоз 1 4.20 лв.
070804 Пътно-прехв.разписка, А5, в-к 1 0.73 лв.
070753 Дневник на транспортния работник 1 1.28 лв.
070111 Дневник за регистриране на предпътни техн 1 1.20 лв.

Счетоводна дейност

Счетоводна дейност
Кат.№ Артикул Опаковка Цена
с ДДС
070164 Мемориален ордер, г.ф. 1 1.60 лв.
070209 Ведомост за заплати, А4, м.п. 1 1.28 лв.
070241 Ведомост за заплати, тв.к. 1 3.78 лв.
070210 Главна книга по ЖО с-ма, тв.к. 1 3.78 лв.
070298 Калкулационна ведомостa, B3, в-к 1 2.57 лв.
070145 Книга за имуществата, 10 колони 1 7.31 лв.
070147 Книга за имуществата, 32 колони 1 5.80 лв.
070143 Книга за имуществата, 4 колони, B4, тв.п. 1 4.58 лв.
070602 Книга за приходите 1 0.90 лв.
070608 Книга за разходите 1 0.90 лв.
070246 Месечен отчет 1 3.28 лв.
070357 Основно месечно сведение 1 1.60 лв.
070219 Отчет за приходи и разходи, А4, офсет 1 4.42 лв.
070176 Приходно разходна книга 1 2.44 лв.
070184 Сборна ведомост, 1/3А1, в-к 1 2.66 лв.
070192 Стоково паричен отчет, 2/3B4, в-к 1 1.12 лв.
070230 Счетоводна справка, 2/3А4, в-к 1 1.12 лв.
070262 Търговски тефтер 21/29, 100 л. 1 3.92 лв.

Други

Други
Кат.№ Артикул Опаковка Цена
с ДДС
070104 Адресна карта за хотел, А6, в-к 1 0.50 лв.
070620 Адресна карта за чужденци, А5 1 0.82 лв.
070386 Книга за пътниците 1 5.46 лв.
070705 Регистър за предяв.рекламации, B5, тв.п. 1 5.40 лв.
070704 Протокол за споразумение, А6, хим. 1 2.10 лв.
« първа ‹ предишна 1 - 2 последна »