Поверителността на Вашите данни е важна за нас и затова искаме да Ви информираме за правата Ви съгласно Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) в сила от 25.05.2018 и употребата на „бисквитки“ от нашата страница. Научете повече Съгласен съм
  • ПОДРЕЖДАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИ
  • ХАРТИЕНИ ИЗДЕЛИЯ
  • ПИСАНЕ, ЧЕРТАНЕ, КОРИГИРАНЕ
  • ОФИС АКСЕСОАРИ
  • ЛЕПЕНЕ, РЯЗАНЕ, ОПАКОВАНЕ
  • ПРЕЗЕНТАЦИЯ, ОТПЕЧАТВАНЕ
  • ОФИС ТЕХНИКА, КОНСУМАТИВИ
  • МЕБЕЛИ
  • ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ

Други

НАШИТЕ КЛИЕНТИ

КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ:
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
БЪЛГАРСКИ ПОЩИ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ
НАЦИОНАЛНА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА
ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД
ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД
АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ВКВПД"
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
СТОЛИЧНА АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ
СТОЛИЧНА ЦЕНТРАЛНА ОБЩИНА
СТОЛИЧНА ОБЩИНА Р-Н КРАСНО СЕЛО
ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ - СОФИЯ
ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“
НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ БЛАГОЕВГРАД
РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕ
ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
ОБЩИНА ПЕТРИЧ
ОБЩИНА САНДАНСКИ
ОБЩИНА СТРУМЯНИ
ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
ОБЩИНА СВОГЕ
ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
ОБЩИНА ЛОВЕЧ
ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" БЛАГОЕВГРАД
ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ
ДП ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
РИО СОФИЯ ГРАД
96 СОУ "Л.Н.ТОЛСТОЙ"
ПГИМ ЙОРДАН ЗАХАРИЕВ КЮСТЕНДИЛ
125 СОУ "ПРОФ.БОЯН ПЕНЕВ"
137 СОУ АНГЕЛ КЪНЧЕВ
ПГИ ИВАН ИЛИЕВ БЛАГОЕВГРАД
ПГМ ЯКОРУДА
I ОУ СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ
ПМГ ПЕТКО Р.СЛАВЕЙКОВ ЯКОРУДА
II ОУ Д.БЛАГОЕВ БЛАГОЕВГРАД
96 СОУ Л.Н.ТОЛСТОЙ СОФИЯ
ОУ МАТИ БОЛГАРИЯ КАЗАНЛЪК
ПГТС АРХ.Й.МИЛАНОВ ПЕРНИК
ЕГ АКАД.Л.СТОЯНОВ БЛАГОЕВГРАД
ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН ПАРК РИЛА
НХГ СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ БЛАГОЕВГРАД
ПГИМ ЙОРДАН ЗАХАРИЕВ КЮСТЕНДИЛ
30 СОУ СОФИЯ
ПГМ "П.Р.СЛАВЕЙКОВ" - ЯКОРУДА
ПГИ "ИВАН ИЛИЕВ"
49 ОУ "БЕНИТО ХУАРЕС"
ПРИРОДЕН ПАРК БЕЛАСИЦА
ТП ДГС КРЕСНА
ТП ДГС ДУПНИЦА
ТП ДГС ДИКЧАН
ПЕТА МБАЛ СОФИЯ
I САГБАЛ СВЕТА СОФИЯ ЕАД
УМБАЛ ИСУЛ ЕАД
ПГМ "П.Р.СЛАВЕЙКОВ" - ЯКОРУДА
ПГИ "ИВАН ИЛИЕВ"
ПРИРОДЕН ПАРК БЕЛАСИЦА
ТП ДГС КРЕСНА
ТП ДГС ДУПНИЦА
ТП ДГС ДИКЧАН
ПЕТА МБАЛ СОФИЯ
I САГБАЛ СВЕТА СОФИЯ ЕАД
УМБАЛ ИСУЛ ЕАД
СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ ЕАД

МЕБЕЛИ И ОБОРУДВАНЕ:
НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РБ
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
МВР-ДИРЕКЦИЯ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
НАЦИОНАЛНО БЮРО ЗА КОНТРОЛ НА СРС
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РБ
АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ
АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ
СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПТО
ПГТ ИВАН МАРАНГОЗОВ
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
СО Р-Н НАДЕЖДА, ВИТОША
СО Р-Н ПОДУЯНЕ
СО Р-Н ГОРНА БАНЯ
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
ОБЩИНА ХАЙРЕДИН
ОБЩИНА БРЕЗОВО
ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР
ОБЩИНА ШУМЕН
ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ
ОБЩИНА ЧИРПАН
ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
ОБЩИНА ВРАЦА
ОБЩИНА КАРНОБАТ
ОБЩИНА ЛОВЕЧ
ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ОБЩИНА ПЕРНИК
ОБЩИНА ПЛЕВЕН
ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ
ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
ОБЩИНА ПОПОВО
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
ОБЩИНА САМОКОВ
ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ
ОБЩИНА ТУТРАКАН
ОБЩИНА ЕЛЕНА
ОБЩИНА СВИЩОВ
ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ
ОБЩИНА ЗЛАТИЦА
ОБЩИНА СЕВЛИЕВО
ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
ОБЩИНА ЕЛХОВО
ОБЩИНА РУСЕ
ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ
ОБЩИНА ВРАЦА
ОБЩИНА ПОПОВО
ОБЩИНА АПРИЛЦИ
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ
НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ПРЕЗИДЕНТСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА
НАЦИОНАЛНА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ - ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ
МВР - ДИРЕКЦИЯ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
АЕЦ КОЗЛОДУЙ
ДП РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
СТОЛИЧНА ОБЩИНА-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
СТОЛИЧНА ОБЩИНА Р-Н ИЗГРЕВ, МЛАДОСТ
СТОЛИЧНА ОБЩИНА Р-Н ИЛИНДЕН, НАДЕЖДА
УНСС - СОФИЯ
УАСГ - СОФИЯ
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
НСА "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“
АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯСОФИЙСКА ВОДА
ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ
ДП РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ
АЕЦ Козлодуй
ТП ДГС ЯКОРУДА
ТП ДГС СИМИТЛИ
ТП ДГС КРЕСНА
ТП ДГС БЛАГОЕВГРАД
ТП ДГС - ДУПНИЦА
ДП ДЛС ЧЕРНИ ЛОМ
СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ АД
ИЗПЪЛОНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА
УМБАЛ АЛЕКСАНДРОВСКА
СБАЛОЗ СОФИЯ
МБАЛ СОФИЯ ЕАД
ПЕТА МБАЛ СОФИЯ
ПЪРВА АБАЛ - СОФИЯ
ОБЩИНА СТРУМЯНИ
ОБЩИНА СВОГЕ
ОБЩИНА ЛОВЕЧ
ОБЩИНА МАРИЦА
ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ
МНОЖЕСТВО УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ
АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ"

БИТОВА И ЧЕРНА ТЕХНИКА:
НАЦИОНАЛНА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД
АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
СТОЛИЧНА ОБЩИНА Р-Н КРАСНО СЕЛО
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ БЛАГОЕВГРАД
ДЛС ГЪРМЕН
ТП ДЛС ЧЕРНИ ЛОМ
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ОБЩИНИ:
СТОЛИЧНА ОБЩИНА,
БЛАГОЕВГРАД, ПЕЩЕРА, ПЕТРИЧ,
КАРНОБАТ, САМОКОВ, ПОПОВО, БЕРКОВИЦА,
СТАМБОЛИЙСКИ, САПАРЕВА БАНЯ,
СТАРА ЗАГОРА, ПЛЕВЕН, ПАЗАРДЖИК,
КАЗАНЛЪК, ВРАЦА, ПЛОВДИВ, БЕЛОГРАДЧИК,
САНДАНСКИ, СТРУМЯНИ, ПРОВАДИЯ, ЧЕРВЕН БРЯГ,
ТУТРАКАН, ЕЛЕНА, ПАВЛИКЕНИ
ДП “РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ”